Pissarra digital interactiva- esclat - aspace - fundación carrefour

La pissarra digital interactiva com a recurs didàctic al CEE Esclat

Gràcies al conveni de cessió d’una pissarra digital interactiva, en el marc de la concessió del “Projecte de pissarres digitals interactives com a recurs didàctic accessible per a l’alumnat amb paràlisi cerebral” de la Confederación Aspace en col·laboració amb la Fundación Solidaridad Carrefour, els nois i noies de l’escola tenen un nou recurs didàctic, amb el qual podran augmentar la interacció en les activitats realitzades a les aules.

La pissarra digital interactiva al centre, facilita, entre altres, tenir un ús accessible d’internet, a més d’incrementar la connexió amb l’entorn directe per part de l’alumnat, treballant el barri on se situa el centre (amb Google Maps, per exemple, es realitzen rutes de desplaçament, se cerquen imatges d’equipaments, així com de monuments del barri) i de les proximitats dels domicilis de l’alumnat. D’aquesta manera, per exemple, es poden treballar similituds i diferencies entre els barris.

Amb la pissarra digital interactiva, i gràcies a l’accessibilitat que aquesta ofereix, ha augmentat la motivació dels alumnes a l’hora de plantejar tasques relacionades amb la pissarra, en ser un recurs didàctic molt motivador i accessible.

Entre altres, amb la pissarra digital treballem activitats d’estimulació auditiva, amb la discriminació d’instruments i sons quotidians, i fent audicions musicals; també treballem l’estimulació visual, amb la discriminació de figures, colors, elements iguals i l’agrupació d’objectes per conjunts, per exemple; també elaborem receptes de cuina interactives que després fem al taller de cuina, a més de visualitzar vídeos en grup, sobretot d’activitats realitzades a l’escola.

La pissarra digital interactiva ens facilita l’accés a jocs i activitats interactives a l’ordinador, tant per treballar individualment com en grup.

Pissarra digital interactiva- esclat - aspace - fundación carrefour

Disseny per viure

El Mercar, el carret d’anar a comprar motoritzat dissenyat i fabricat al Centre Especial de Treball Esclatec,  és un dels productes protagonistes de l’Exposició ‘Disseny per viure’, que es podrà veure al Museu del Disseny de Barcelona del 19 de febrer al 16 de maig.

‘Disseny per viure’ és la primera exposició temporal del Museu del Disseny de Barcelona des que es va inaugurar la nova seu a l’edifici Disseny Hub, situat a la plaça de les Glòries.

L’objectiu de l’exposició és mostrar i analitzar una selecció de projectes i productes nacionals i internacionals en els quals la innovació i la creativitat es posa al servei de la comunitat que ha de fer-ne ús.

L’exposició ofereix les eines per reflexionar sobre els canvis que experimenta el concepte disseny en funció del que la societat n’espera. Així doncs, ‘Disseny per viure’ pretén mostrar el paper clau que pot jugar el disseny a l’hora de cercar solucions a problemes quotidians, millorant el benestar dels ciutadans, tant en el nostre context immediat, com en àmbits geogràfics més llunyans.

Amb aquesta exposició es vol donar a conèixer l’ús de noves formes de treball i àmbits de recerca tecnològica que pretenen obrir noves línies de desenvolupament, compartir coneixement i reduir costos d’implementació.

El Mercar i la resta de productes que es dissenyen en el departament de Recerca + Desenvolupament + Innovació + Inclusió ( R+D+I2)tenen com a objectiu desenvolupar productes, no només que facilitin la vida diària de les persones amb discapacitat, si no que tinguin un ús universal, per a tothom. A més, tenen un altre valor afegit, i és que han estat pensats per ser produïts en centres especials de treball.

A través del disseny tenim la capacitat de canviar la realitat que ens envolta per generar un major benestar social. L’exposició presenta el disseny com a mediador de conflictes, ja siguin físics, climàtics, circumstancials, culturals i geogràfics, entre d’altres.

http://www.museudeldisseny.cat/

EsclaTIC: missatgeria instantània per a persones amb discapacitat

EsclaTIC és un software de missatgeria instantània per a tables i mòbils desenvolupat per Esclatec en conveni amb l’Institut Municipal de Persones amb discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta aplicació està pensada per a ser utilitzada per persones amb diferents graus de dificultats de comprensió, físiques i de mobilitat. Amb aquest software es pot accedir i utilitzar la xarxa d’internet per a l’enviament d’imatges, text i àudio.

Així doncs, les persones destinatàries són persones usuàries de comunicadors o ordinadors de comunicació augmentativa, que en el cas de l’Associació Esclat són més de 160 usuaris.

Aquesta aplicació ha aprofitat com a base les plataformes de comunicació ja existents al mercat amb l’objectiu de normalitzar al màxim i abaratir els costos.

EsclaTIC estarà disponible properament.