El Centre Ocupacional Esclat 2 ofereix una alternativa real i de qualitat dins l’etapa adulta, a l’entorn de dos àmbits: l’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica.

El centre procura la formació integral i l’adquisició de les disciplines instrumentals i afavoridores de l’autonomia personal i social. Pel que fa a l’ocupació terapèutica es treballen tots els aspectes lligats al món productiu, tals com la responsabilitat, la qualitat o el treball en equip.

Objectius

  • Aconseguir el màxim grau de integració social de las persones ateses
  • Potenciar el progrés personal des del punt de vista global.
  • Oferir assistència integrada que abasti les necessitats personals, familiars i socials.
  • Afavorir la integració en el món laboral.

Serveis

Taller sociocultural, taller d’informàtica, taller d’estimulació visual, taller de la vida diària, taller d’activitats laborals i reciclatge, fisioteràpia, logopèdia, hidroteràpia, hipoteràpia, hort urbà, teatre, esport, estimulació multisensorial, visites laborals, visites culturals, estades d’hivern (esquí adaptat), estades d’estiu, orientació i assessorament personal, suport familiar, menjador i transport.

En el Centre Ocupacional Esclat 2 dissenyen i elaboren bijuteria, objectes decoratius, postals de felicitació, calendaris, … per a empreses i particulars.