PERSONES ATESES

Centre d’Educació Especial Esclat: 30 (20 nens | 10 nenes)
Centre d’Atenció Diürna Especialitzada Cades: 24 (12 homes | 12 dones)
Centre Ocupacional Esclat 2: 46 (26 homes | 20 dones)
Centre Especial de Treball Esclatec: 15 (12 homes | 3 dones)
Centre d’Atenció Especialitzada Esclat Marina: 11 ( 5 homes | 6 dones)
Residència Esclat Marina (Fundació Esclat Marina): 51 (39 homes | 12 dones)
Servei de Respir: 207 estades

Dades 2017

PROFESSIONALS

Associació Esclat: 75
Fundació Esclat Marina: 50

VOLUNTARIS

Voluntaris de l’entitat: 80

Sobre les despeses…

Com hem repartit el pressupost?

Despeses exercici 2015 - Associació Esclat