La nostra missió

Creada al 1977, l’Associació Esclat és una entitat no lucrativa declarada d’utilitat pública (O.M.06.03.97), membre de les federacions DINCAT, ECOM, FEPCCAT i Sinergrup amb una finalitat clarament social que té com missió:

“Contribuir, des del seu compromís ètic, mitjançant suports i oportunitats, a què cada persona amb paràlisi cerebral o altres discapacitats similars i la seva família pugui desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadana de ple dret en una societat justa i solidària. L’Associació Esclat desenvolupa la seva activitat majoritàriament a Catalunya.”

Valors

• Inclusió
• Dignitat
• Compromís
• Qualitat
• Participació
• Vocació de servei
• Professionalitat
• Formació continuada i adaptada
• Innovació
• Implicació i col·laboració interna i externa
• Transparència
• Confiança
• Agilitat i dinamisme
• Treball en equip