El Centre Esclat és un a escola d’educació especial concertada amb la Generalitat de Catalunya. Es va fundar al 1977 per donar una resposta educativa de qualitat a alumnes amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. Disposa de 40 places per a alumnes de 3 a 21 anys.

El centre treballa el currículum escolar adaptat i realitza escolaritat compartida amb centres ordinaris. Esclat gaudeix d’una llarga trajectòria d’innovació pedagògica i posa a l’abast dels alumnes recursos didàctics, relacionals, socials i ambientals, així com suports metodològics i tecnològics avançats, especialment dissenyats per atendre els eixos transversals de comunicació i motricitat.

A més, és un centre de recursos proveïdor de programes de suport a la inclusió dels alumnes amb pluridiscapacitat a l’escola ordinària.

Objectius

  • Afavorir i estimular el desenvolupament global de les capacitats de l’alumnat
  • Potenciar tots els aspectes de la persona
  • Augmentar l’autonomia personal
  • Crear recursos i donar suport a l’educació i la inclusió social.

Serveis

Fisioteràpia, escolaritat compartida, logopèdia, hidroteràpia, transport, menjador, activitats extraescolars, activitats esportives, piscina, hipoteràpia, convivències, casal d’estiu, programes de suport a la inclusió d’alumnes amb pluridiscapacitat als centres ordinaris, assessorament mèdic i ortopèdic, orientació, assessorament i suport familiar.

Estratègia digital de centre

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.