Composició Junta Directiva

Joan Bertran i Reguera

President | Funcions
(Barcelona, 1934). Doctor Enginyer Industrial. Diplomat en Alta Direcció i Administració d’Empreses. Ha treballat a l’Ajuntament de Barcelona (1972-1978) i a la Generalitat de Catalunya (1978-2004). President del Consorci del Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat (2000-2004). Secretari de la Societat Catalana d’Egiptologia. Membre de la Junta Directiva de la Federació APPS, actualment Dincat, (2000-2005) i de la Federació ECOM BARCELONA (2004-2007). Membre de l’Associació Esclat des de 1979.

[president@associacioesclat.com]

Joan Gràcia Morelló

Vicepresident | Funcions
(Barcelona, 1952). Ha treballat al Departament Comercial d’Indústria del Paper de 1979 a 1986. Ha estat Cap del Departament Logístic d’una empresa del sector tèxtil des de 1986 fins 2012 i actualment està jubilat. Membre de l’Associació Esclat des de 1985.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Ramon Ribera Lluvià

Secretari | Funcions
(Manresa, 1952). Titulat en Ciències Empresarials. Des 1977 a 1982 ha desenvolupat el seu treball en els departaments d’exportació en dues empreses d’àmbit estatal. Actualment i des de llavors, és Administrador d’una empresa de venda de maquinària metal·lúrgica. Membre de l’Associació Esclat des de 1988.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Alfredo Bayón Roset

Tresorer | Funcions
(Barcelona, 1941). Advocat. De 1968 a 2002 ha desenvolupat càrrecs directius en diferents empreses multinacionals al Departament d’Assessoria Laboral i Recursos Humans. Secretari de la Junta Directiva de la Federació ECOM des de 2003. Conseller de la Mutualitat de Previsió Social pro Persones amb discapacitat des de 2005. Membre de l’Associació Esclat des de 2001.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Guillermo Ariño Planchería

Vocal

(Barcelona, 1944). Membre de l’Associació Esclat des de 1999.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Carme Domènech Burrull

Vocal

(Barcelona, 1957). Treballa com a dependenta al capdavant del seu negoci familiar. Membre de l’Associació Esclat des de 1993.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Angel Gerardo Juárez Hernández

Vocal

(Madrid 1945). Enginyer Industrial especialista. Analista de sistemes informàtics i dissenyador de xarxes. Ha estat Solution Provider per Microsoft. Ha treballat com a informàtic IBM – ICL – HP – Microsoft i dirigint l’empresa Tecnosoft i Jinsen Informàtica. En el món de la discapacitat ha estat tresorer, president i vocal al Ampa Jeroni de Moragas (1995 – 2011) i a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett ha estat de tresorer i actualment és vocal d’Institucions Públiques (membre des de 1999). És membre de l’Associació Esclat des de 2011.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Ignasi Ortillés Aliaga

Vocal

(Zaragoza, 1949) Llicenciat en Dret, expert en defensa de consumidors i usuaris i Diplomat en Infermeria. Actualment, és Cap del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. Membre de l’Associació Esclat des de 2009.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Montserrat Roca Oliva

Vocal

(Barcelona, 1960). Ha treballat al departament comercial d’una empresa del sector tèxtil de 1979 a 1990. Actualment és administradora de la seva empresa familiar. Membre de l’Associació Esclat des de 2006.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Joan Rovira Hernández

Vocal

(Barcelona, 1944). Perit Industrial. Ha treballat en el Control de Comandes de la distribuïdora nacional de begudes alcohòliques Comercial Rovirosa i, posteriorment, ha estat Director Comercial en la multinacional Jungheinrich dedicada a la maquinaria industrial durant 37 anys. Vocal de la Junta Directiva de la FEPCCAT. Membre de l’Associació Esclat des de 2009.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Retribucions percebudes pels responsables màxims de l’Entitat

Els membres de la Junta directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.