El Centre Cades se centra a donar respostes de qualitat a persones adultes amb pluridiscapacitat greu. El centre manté conveni amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Té una capacitat de 32 persones en règim d’atenció diürna.

Degut a las necessitats de suport que requereixen les persones amb pluridiscapacitat usuàries del centre, la part assistencial ocupa una gran part del temps en la vida d’aquestes persones. Per aquest motiu, l’atenció individualitzada adquireix el màxim protagonisme i potencia l’autonomia personal, la integració social, la comunicació, la relació, i sobretot, la millora de la seva qualitat de vida.

Objectius

  • Incrementar l’autonomia personal
  • Afavorir la integració social
  • Potenciar la comunicació i la relació

Activitats i serveis

Taller de comunicació, hidroteràpia, hipoteràpia, fisioteràpia, musicoteràpia, estimulació multisensorial, piscina, teatre, sortides socioculturals, suport familiar, estades d’hivern (esquí adaptat), estades d’estiu (platja), menjador, transport.