Relacionada amb les nostres formes jurídiques (Associació i Fundació)

Relacionada amb la nostra missió

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Com a centre especial de treball

Com a prestadora d’activitats de voluntariat