Els Estatuts de l’Associació Esclat recullen els fins de l’entitat, el seu funcionament, així com els drets i deures dels seus socis.

Estatuts Associació Esclat

Estatuts Fundació Esclat Marina