Serveis de l’Associació Esclat

L’Associació Esclat ofereix diferents serveis d’atenció i suport a les persones amb pluridiscapacitat i a les seves famílies, que s’adapten a les seves necessitats educatives, socials, laborals i personals.

Centre d’Educació especial Esclat

Escola especial concertada amb la Generalitat de Catalunya, que atén alumnes amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat durant l’etapa escolar (3-21 anys).

Centre Ocupacional Esclat 2

Dóna assistència a persones amb paràlisi cerebral o discapacitats similars majors de 18 anys que, degut a les seves necessitats especials, no poden incorporar-se al món productiu o necessiten d’una formació prèvia per aconseguir la integració laboral.

Cades

Centre d’Atenció diürna Especialitzada que dóna una resposta de qualitat en l’atenció a les persones adultes amb pluridiscapacitat greu.

Residència i Centre de dia Esclat Marina

Resposta residencial qualitativa per a persones amb pluridiscapacitat. L’objectiu és afavorir el Projecte de Vida independent de cada persona amb les millors garanties per desenvolupar-se com a ciutadà.

Esclatec

Centre Especial de Treball, els treballadors del qual són persones amb greu discapacitat. Fabrica productes amb tecnologia desenvolupada al seu departament d’R+D+I2. Els seus productes van adreçats al sector de les Tecnologies de Suport i també al sector industrial, logístic i energètic.

Altres serveis

Esclat també ofereix altres serveis: Suport familiar, Servei de Respir, Club esportiu, Casal d’estiu, Ateneu de Fabricació de les Corts, Ateneu de Fabricació de Gràcia, Revista Esclat i el Servei de Recursos Esclat (SRE).