Què és la Paràlisi Cerebral?

La paràlisi cerebral descriu un grup d’alteracions del desenvolupament psicomotor, permanent i no progressiu, causat per una lesió en el cervell produïda durant la gestació, el part o durant els tres primers anys de vida de l’infant.

Els desordres psicomotrius de la paràlisi cerebral estan, sovint, acompanyats de problemes sensitius, cognitius, de comunicació i percepció, i en alguns casos, de trastorns de comportament.

Punts bàsics

  • És un desordre permanent, cosa que implica que la lesió neurològica és irreversible i persisteix al llarg de tota la vida.
  • Aquesta lesió no canvia, és immutable. El dany neurològic no augmenta ni disminueix, tot i que les conseqüències poden canviar l’estat del dany.
  • L’alteració del sistema neuromotor incideix en aspectes físics com la postura i el moviment i el to muscular.
  • La lesió no és degenerativa, el que significa que no augmenta ni disminueix.
  • La lesió es produeix abans que el desenvolupament i creixement del cervell hagin conclòs.
  • La lesió també pot afectar altres funcions com l’atenció, la percepció, la memòria, el llenguatge i el raonament. El nombre de funcions danyades depèn del lloc, tipus, localització, amplitud i disfunció de la lesió neurològica, i del moment en què es produeix el dany (nivell de maduració encefàlica).
  • La lesió interfereix en el desenvolupament del Sistema Nerviós Central. Una vegada produït el dany, aquest repercuteix en el procés maduratiu del cervell i, per tant, en el desenvolupament de l’infant.

El grau en el qual aquesta discapacitat afecta a cada persona és diferent, i ve determinat pel moment concret en què es produeix el dany; així, podem trobar-nos amb persones que conviuen amb una paràlisi cerebral que resulta amb prou feines perceptible, desenvolupant una vida totalment normal, enfront d’unes altres que necessiten del suport de terceres persones per realitzar les tasques més bàsiques de la seva vida diària.

Per tant la paràlisi cerebral és un trastorn complex que precisa en la seva atenció d’una bona planificació assistencial des del primer moment.