Composició de la Junta Directiva

Ramon Ribera i Lluvià

President | Funcions
(Manresa, 1952). Titulat en Ciències Empresarials. Des 1977 a 1982 ha desenvolupat el seu treball en els departaments d’exportació en dues empreses d’àmbit estatal. Actualment i des de llavors, és Administrador d’una empresa de venda de maquinària metal·lúrgica. Membre de l’Associació Esclat des de 1988.

[president@associacioesclat.com]

Joan Gràcia Morelló

Vicepresident | Funcions
(Barcelona, 1952). Ha treballat al Departament Comercial d’Indústria del Paper de 1979 a 1986. Ha estat Cap del Departament Logístic d’una empresa del sector tèxtil des de 1986 fins 2012 i actualment està jubilat. Membre de l’Associació Esclat des de 1985.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Alfredo Bayon Roset

Secretari | Funcions
(Barcelona, 1941). Advocat. De 1968 a 2002 ha desenvolupat càrrecs directius en diferents empreses multinacionals al Departament d’Assessoria Laboral i Recursos Humans. Secretari de la Junta Directiva de la Federació ECOM des de 2003. Conseller de la Mutualitat de Previsió Social pro Persones amb discapacitat des de 2005. Membre de l’Associació Esclat des de 2001.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Elisabet Bertran i Arqué

Vicesecretària 

(Barcelona, 1966). Llicenciada en Dret i Graduada en Treball Social. Des de 1989 a 2007 desenvolupa funcions de gerència i gestió administrativa a diferents empreses d’àmbit estatal (d’assessorament informàtic, d’exportació de materials de construcció i de distribució de material d’oficina). Actualment i des de 2013, porta a terme diferents col·laboracions en entitats socials sense afany de lucre, coordinant equips de voluntaris, realitzant funcions de recollida i seguiment de dades, confecció de llistats informatitzats, control documental i coordinacions amb Serveis Socials i altres entitats relacionades. És familiar d’una usuària de la Residència Esclat Marina.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Carme Monserrat Querol

Tresorera

(Barcelona, 1975). Titulada en Ciències Empresarials i auditora. Des del 1993 que va iniciar la seva experiència professional sempre ha treballat per firmes d’auditoria.
Desenvolupant la seva carrera professional especialitzada bàsicament en entitats no lucratives i cooperatives, en auditoria, consultoria i forensic.
Vinculada professionalment amb Esclat des de fa gairebé una dècada.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Ignasi Ortillés Aliaga

Vocal

(Zaragoza, 1949) Llicenciat en Dret, expert en defensa de consumidors i usuaris i Diplomat en Infermeria. Actualment, és Cap del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. Membre de l’Associació Esclat des de 2009.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Angel Gerardo Juárez Hernández

Vocal

(Madrid 1945). Enginyer Industrial especialista. Analista de sistemes informàtics i dissenyador de xarxes. Ha estat Solution Provider per Microsoft. Ha treballat com a informàtic IBM – ICL – HP – Microsoft i dirigint l’empresa Tecnosoft i Jinsen Informàtica. En el món de la discapacitat ha estat tresorer, president i vocal al Ampa Jeroni de Moragas (1995 – 2011) i a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett ha estat de tresorer i actualment és vocal d’Institucions Públiques (membre des de 1999). És membre de l’Associació Esclat des de 2011.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Cristina Pallàs i Bitlloch

Vocal

(São Paulo, Brasil 1962). Titulada en Pedagogia. Ha portat l’administració d’una empresa de distribució d’aigua mineral. Actualment és administradora d’una empresa de serveis immobiliaris.
Membre de l’Associació Esclat des de 2008.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Maria Montserrat Álvarez i Fernández

Vocal

(Palència, 1965). Diplomada Universitària d’Infermeria per la Universidad de León (1988). Ha treballat com a infermera a l’hospital de Lleó i, posteriorment, fins a 1998, en Centres d’Atenció Primària de Lleó i Sant Boi del Llobregat com a infermera d’adults i, els últims 13 anys, com a infermera de pediatria. Actualment és pensonista. Membre de l’Associació Esclat des de 2012.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Amparo Valverde i Picazo

Vocal

(Barcelona, 1961) Titulada en Puericultura i Atenció Infantil. Ha treballat com a directora comercial en empreses de publicitat gestionant grups de vendes. Actualment es troba lligada al comerç de proximitat.

[contacte.juntadirectiva@associacioesclat.com]

Retribucions percebudes pels responsables màxims de l’Entitat

Els membres de la Junta directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.