El pla estratègic d’Esclat Grup Social recull la planificació a nivell economicofinancera, estratègica i organitzativa amb la qual Esclat compta per abordar els objectius i aconseguir la seva missió de futur.

Pla estratègic