L’Associació Esclat i al Fundació Esclat Marina disposen d’un sistema de gestió de la qualitat conforme la norma ISO 9001:2015.

ASSOCIACIÓ ESCLAT

AENOR - Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat

IQNet - Xarxa Internacional de Certificació

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

AENOR - Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat

IQNet - Xarxa Internacional de Certificació