PERSONES ATESES

Centre d’Educació Especial Esclat: 32 (17 nens | 15 nenes)
Centre Ocupacional Esclat 2: 42 (24 homes | 18 dones)
Centre Especial de Treball Esclatec: 15* (12 homes | 3 dones)
Centre d’Atenció Diürna Especialitzada Cades: 30 (15 homes | 15 dones)
Centre d’Atenció Especialitzada Esclat Marina: 13 ( 7 homes | 6 dones)
Residència Esclat Marina (Fundació Esclat Marina): 54 (39 homes | 15 dones)
Servei de Respir: 22 pernoctacions

*persones treballadores amb discapacitat.

Dades 2020

PROFESSIONALS

Esclat Grup Social: 154 persones treballadores (109 dones | 45 homes)

*15 persones treballadores amb discapacitat.

VOLUNTARIS

Voluntaris de l’entitat: 9*

*A causa de la pandèmia de la Covid-19 s’han vist reduït el nombre de voluntaris a l’entitat

DADES ECONÒMIQUES

Pressupost Esclat Grup Scoial 2021

L’Associació Esclat està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Més informació a info@associacionesclat.com.

*Residència Esclat Marina (REM)