La missió de l’Associació

Creada al 1977, l’Associació Esclat és una entitat no lucrativa declarada d’utilitat pública (O.M.06.03.97), membre de les federacions AEES Dincat, FEPCCAT i Sinergrup amb una finalitat clarament social que té com missió:

“Contribuir, des del seu compromís ètic, mitjançant suports i oportunitats, a què cada persona amb paràlisi cerebral o altres discapacitats similars i la seva família pugui desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadana de ple dret en una societat justa i solidària. L’Associació Esclat desenvolupa la seva activitat majoritàriament a Catalunya.”

Valors

• Inclusió
• Dignitat
• Compromís
• Qualitat
• Participació
• Vocació de servei
• Professionalitat
• Formació continuada i adaptada
• Innovació
• Implicació i col·laboració interna i externa
• Transparència
• Confiança
• Agilitat i dinamisme
• Treball en equip

La missió de la Fundació

La Fundació Esclat Marina és una entitat sense afany de lucre la finalitat de la qual rau en la promoció i el foment de la prevenció, l’educació, la formació professional, l’assistència, l’activitat laboral, l’esport, el lleure, l’atenció residencial i l’assistència sanitària, cultural i social de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i dany cerebral adquirit. La Fundació Esclat Marina té com a finalitat assolir els següents objectius:

  • Potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i dany cerebral adquirit.
  • Afavorir la seva inclusió familiar i social.
  • Promoure serveis per a l’atenció i la inclusió social de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i dany cerebral adquirit al llarg de totes les etapes de la vida.