El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de l’entitat.

Balanç social | Associació Esclat