Pressupostos Esclat Grup Social

Pressupost 2021

Pressupost 2020

Pressupost 2019

Pressupost 2018

Pressupost 2017

Pressupost 2016

Pressupost 2015

Auditories Associació

Auditoria 2021

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Auditoria 2016

Auditoria 2015

Auditoria 2014

Auditoria 2013

Auditoria 2012

Auditoria 2011

Auditories Fundació

Auditoria 2021

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Auditoria 2016