Relacionada amb la nostra forma jurídica d’Associació

Relacionada amb la nostra missió

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Com a centre especial de treball