El present codi es dirigeix a regular l’actuació de les persones que ostenten càrrecs institucionals i de responsabilitat a l’Associació Esclat, així com el seu equip professional i les entitats vinculades, exclusivament en el marc dels càrrecs, representació, activitat laboral o relació amb l’Associació Esclat.

Codi de bon govern

Informe anual codi de bon govern Associació Esclat 2020

Informe anual codi de bon govern Fundació Esclat Marina 2020

Informe anual codi de bon govern Associació Esclat 2021

Informe anual codi de bon govern Fundació Esclat Marina 2021