PERSONES ATESES

Centre d’Educació Especial Esclat: 30
Centre d’Atenció Diürna Especialitzada Cades: 23
Centre Ocupacional Esclat 2: 47
Centre Especial de Treball Esclatec: 15
Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) Esclat Marina: 11
Residència Esclat Marina (Fundació Esclat Marina): 51
Servei de Respir (Dades 2015): 22 persones (171 pernoctacions)

PROFESSIONALS

Associació Esclat: 75
Fundació Esclat Marina: 50

VOLUNTARIS

Voluntaris de l’entitat: 80

Sobre les despeses…

Com hem repartit el pressupost?

Despeses exercici 2015 - Associació Esclat